Dock.io ICO – Linkedin phiên bản Block Chain phân cấp dữ liệu

Dock.io ICO – Sự trao đổi dữ liệu chuyên nghiệp phi tập trung được cung cấp bởi Ethereum.
Tương tự với Linkedin nhưng được nâng cấp cao hơn và sử dụng công nghệ Block Chain để phân cấp dữ liệu.

Dock.io ICO là gì?

Dock.io ICO là một giao thức trao đổi dữ liệu được phân cấp cho phép mọi người kết nối hồ sơ dữ liệu, danh tiếng và kinh nghiệm của họ trên web với sự riêng tư và bảo mật.

Mô hình Token do Dock đề xuất sẽ thúc đẩy nền tảng trao đổi dữ liệu bằng cách tạo lợi nhuận cho tất cả các bên có liên quan. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu của người sử dụng và nền tảng đã được đáp ứng. Người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu của họ trong khi các nền tảng sẽ được thanh toán cho dữ liệu trao đổi.

Giao thức dock.io là một giao thức trao đổi dữ liệu phi tập trung đặc biệt. Giao thức này nhằm khuyến khích việc trao đổi kinh nghiệm làm việc, đánh giá và kết nối chuyên nghiệp và có thể được mở rộng để bao gồm bất kỳ loại dữ liệu có thể chia sẻ nào. Các ứng dụng sẽ nhận được token để trao đổi dữ liệu. Người dùng sẽ kiểm soát tuyệt đối dữ liệu của họ thông qua việc sử dụng dịch vụ bên thứ ba được lưu trữ.

Dock.io ICO giải quyết vấn đề gì ?

Trong những năm gần đây, sức mạnh của tập trung hóa đã làm thay đổi cách mọi người tìm được việc làm, xây dựng danh tiếng, và thậm chí thiết lập mạng lưới. Tuy nhiên, các mạng trung tâm này có một nhược điểm lớn. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ tại một điểm trung tâm. Bên cạnh đó, dữ liệu chỉ có thể truy cập được đối với những người hoạt động trên mạng. Hầu hết các hệ thống trung tâm không có động lực để chia sẻ dữ liệu vì cạnh tranh. Bên cạnh đó, họ dựa vào phân tích dữ liệu này để kiếm tiền. Do đó, điều này dẫn đến cạnh tranh vì mỗi nền tảng nhằm đạt được lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.

Các giải pháp của Dock.io ICO

Giao thức Dock.io nhằm mục đích tìm ra một giải pháp cho vấn đề này của các công ty thu thập và lưu trữ dữ liệu. Họ sẽ tạo ra một giao thức cho phép chia sẻ công bằng dữ liệu trên các nền tảng này. Điều này sẽ đạt được bằng cách sử dụng mô hình token của blockchain Ethereum. Qua blockchain, nó sẽ cho phép các cá nhân lấy lại quyền kiểm soát dữ liệu của họ và có khả năng chia sẻ nó trên các ứng dụng.

Mô hình token do Dock đề xuất sẽ thúc đẩy nền tảng trao đổi dữ liệu bằng cách tạo lợi nhuận cho tất cả các bên có liên quan. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu của người sử dụng và nền tảng đã được đáp ứng. Người dùng có quyền kiểm soát dữ liệu của họ trong khi các nền tảng được thanh toán cho dữ liệu trao đổi.

Cơ hội cho người dùng là giới hạn

Thông tin không nhất quán: Hầu hết mọi người có hàng chục tiểu sử trực tuyến, nhiều trong số đó chưa được cập nhật trong nhiều năm, dẫn đến thông tin không nhất quán trên web.

Mất giá trị và cơ hội: Sự không có khả năng chuyển giao giá trị dưới hình thức kinh nghiệm, danh tiếng và đánh giá có nghĩa là mất đi cơ hội.

Không kiểm soát: Các ứng dụng sở hữu và kiểm soát thông tin người dùng trong nền tảng của họ. Họ thay đổi các quy tắc liên tục theo sự chấp thuận của họ và thậm chí chia sẻ dữ liệu người dùng thông qua các đối tác mà không có kiến thức của người dùng. Người dùng ít có quyền kiểm soát những ứng dụng tập trung hóa nào với dữ liệu của họ.

Các công ty bị cản trở sự đổi mới

Những thách thức bắt đầu: Xây dựng một sản phẩm trong không gian này là vô cùng khó khăn do “khởi đầu lạnh” yếu tố. Mỗi nền tảng dựa vào cùng một dữ liệu, và được yêu cầu phải xây dựng nguồn của riêng mình từ số không.

Các nền tảng tập trung hoá các quy tắc: Các nền tảng có toàn quyền kiểm soát thông tin mà họ lưu trữ và ngày càng làm cho các ứng dụng của bên thứ ba khó tiếp cận hơn.

Kết nối dữ liệu người dùng qua Web: Giao thức dock.io là một mạng mở làm cách mạng hóa cách ứng dụng truy cập dữ liệu người dùng và giao tiếp với nhau. Dữ liệu người dùng đóng vai trò gần như mọi người dùng phải giao tiếp và trao đổi với ứng dụng trên web

Các tính năng của Dock.io ICO

Quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn: Người dùng có quyền sở hữu đầy đủ vị trí và cách dữ liệu của họ được sử dụng.

Dữ liệu luôn Luôn cập nhật: Dữ liệu người dùng được cập nhật tự động trên tất cả các ứng dụng cùng một lúc, vì vậy luôn cập nhật.

Duy trì giá trị qua các ứng dụng: Người dùng có thể chuyển các bài đánh giá, danh tiếng và lịch sử công việc để duy trì giá trị trên web.

Truy cập tức thời vào dữ liệu người dùng: Ứng dụng được kết nối với dock.io có quyền truy cập tức thời vào sự giàu có ngày càng tăng của thông tin về người dùng của họ.

Dữ liệu luôn Luôn cập nhật: Dữ liệu người dùng được cập nhật tự động trên tất cả các ứng dụng cùng một lúc, vì vậy luôn cập nhật.

Tăng giá trị mạng: Mạng dock.io với giá trị ngày càng tăng lên cho tất cả mọi người trong mạng.

Liên tục đăng ký: Người dùng có thể tiết kiệm thời gian và ngay lập tức nhập dữ liệu chuyên nghiệp của họ khi đăng ký ứng dụng mới.

Dock.io ICO hoạt động như thế nào?

Được cung cấp bởi Dock Token: Token DOCK biến đổi internet, tạo ra một nền kinh tế phân cấp mới để trao đổi dữ liệu trên web

Bỏ phiếu: Chủ thẻ có thể giới thiệu các đề xuất mới và bỏ phiếu về lộ trình phát triển tương lai của các giao thức phát triển

Truy cập dữ liệu: Ứng dụng sử dụng token khi người dùng muốn truy cập dữ liệu trên nền tảng của họ.

Chia sẻ dữ liệu: Ứng dụng được khen thưởng khi người dùng tạo dữ liệu mới để chia sẻ qua giao thức.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu: Để đảm bảo dữ liệu chất lượng cao, ứng dụng chỉ được khen thưởng khi các ứng dụng khác chấp nhận dữ liệu.

Dock.io ICO – Tổng quan

 • Ticker: DOCK
 • Loại Token: ERC20
 • Giá ICO: 1 DOCK = 0.0670 USD
 • Mục tiêu huy động: 20,000,000 USD
 • Được bán trong Presale: 12,000,000 USD (40% Thưởng, khóa  50% token trong vòng 4 tháng)
 • Tổng số token: 1,000,000,000
 • Số token dành cho ICO: 30%
 • Whitelist: Có(từ mùng 8/2)
 • Xác minh danh tính (KYC): Có
 • Hạn chế tham gia: Trung Quốc
 • Thanh toán: ETH
 • Ngày ICO:21/02/2018
 • Yêu cầu KYC. Công dân Trung Quốc không thể tham gia, các token không được bán hết sẽ bị hủy

Dock.io ICO – Phân bổ Token

 • + 30% ICO
 • + 30% Phát triển hệ sinh thái
 • + 20% Team ( khóa 2 năm)
 • + 10% Dữ trữ (Khóa 2 năm)
 • + 6%   Cho các nhà đầu tư
 • + 4%   Cho các cố vấn (Khóa 2 năm)

Dock.io ICO – Lộ trình phát triển

 • Tháng 7 năm 2017: dock.io được bắt đầu
 • Tháng 11 năm 2017: Công bố Whitepaper
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2018: ứng dụng dock.io được phát hành
 • Ngày 21 tháng 2 năm 2018: ICO
 • Q2, 2018: Bắt đầu Tích hợp Quan hệ đối tác

Tìm hiểu thông tin chi tiết về roadmap tại đây: https://medium.com/dock-io/our-roadmap-b3c7c6921c8e

Dock.io ICO – Team

 • Nick Macario: Đồng sáng lập & CEO của dock.io, Remote.com
  Trước đây từng là nhà sáng lập của Branded.me
 • Elina Cadouri: Đồng sáng lập & COO dock.io, Remote.com
  Từng là Nhà sáng lập của Outsource.com
 • Stenli Duka: CTO, Trước đây làm việc tại MotiveMetrics
 • Evgeniy Zabolotniy: Kỹ sư Blockchain (Trưởng phòng)
  Trước đây từng làm việc tại Branded.me
 • Todd Scheuring: Trưởng phòng thiết kế, Trước đây từng làm việc tại HoneyBook
 • Jeffry Harrison: Giám đốc Quan hệ đối tác
  Trước đây làm việc tại The Muse
 • Gabriel Moncarz: Nhà nghiên cứu dữ liệu
  Trước đây từng làm việc tại Sabre Corp
 • Fausto Woelflin: Kỹ sư cao cấp, trước đây từng làm việc tại Ampush
 • Piotr Święs: Kỹ sư Blockchian, trước đây làm việc tại Hunted Hive
 • Sergey Ermakovich: Trưởng phòng phát triển Frontend, trước đây làm việc tại Branded.me
 • Samuel Hellawell: Nhà phát triển Frontend cao cấp, từng làm việc tại Branded.me
 • Maciek Bodek: Nhà phát triển Frontend cao cấp, từng làm việc tại Shortlist.co

Nuồn: IcoUpTo