Seele ICO – Cuộc cách mạng cho Internet

97

  Seele ICO – Seele là gì ?

  Seele ICO là “linh hồn” bằng tiếng Đức, không chỉ liên quan đến linh hồn con người mà còn cũng là cốt lõi của ý tưởng hay hành động của một người. Seele ngụ ý mục tiêu của chúng ta: đổi mới và mang lại kỷ nguyên mới của giá trị Internet.

  Seele ICO – Nhiệm vụ và Mục tiêu

  Xây dựng và quảng bá các tiêu chuẩn, các nhà xây dựng mạng, các nhà truyền thông về cơ sở hạ tầng và giá trị của Internet;

  Để lồng ghép bản chất của mô hình Internet cơ bản và cung cấp một đảm bảo thỏa thuận chắc chắn cho sự hợp tác các thỏa thuận và tính toán hợp tác của các mạng không đồng nhất;

  Cung cấp nền tảng vững chắc và đường dẫn tốc độ cao miễn phí, lưu thông an toàn các nguồn lực và định vị, phát hiện và chuyển giao giá trị và chuyển đổi trong và ngoài chuỗi trên toàn cầu;

  Tuân thủ chiến lược hợp tác các bên cùng có lợi, nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng đăng ký tài sản dữ liệu, giá trị giao hàng và trao đổi nền tảng mở. Dành cho xây dựng hoạt động hệ thống Giá trị Internet, cung cấp cho các nhà phát triển một hệ thống tích hợp và thiết kế dịch vụ linh hoạt, phát triển, thử nghiệm và triển khai chuỗi dịch vụ, cung cấp các kênh dịch vụ hiệu quả nhất cho khách hàng bằng những cách đơn giản, linh hoạt và hiệu quả nhất;

  Sử dụng nền kinh tế token để khuyến khích đóng góp của cộng đồng (để huy động vốn) để chia sẻ và tạo ra hệ sinh thái chứ không phải là một nền tảng phần mềm tập trung;

  Xây dựng mối quan hệ mới trong việc tạo nên giá trị của Internet, thúc đẩy phát triển của blockchain theo chiều sâu và mang lại năng suất trong tương lai.

  Seele Neural Consensus Algorithm Blockchain hoạt động như thế nào?

  Như đã nói ở trên, nền tảng Seele được thiết lập để sử dụng các giao thức thần kinh thống nhất giữa các nút khác nhau. Kết quả là mạng lưới của nền tảng tạo thành một hệ sinh thái hỗn hợp và đa chuỗi. Mỗi hệ sinh thái sẽ áp dụng cho các hoạt động kinh doanh có liên quan với mỗi công ty gắn kết được thiết lập để chạy trong một chuỗi duy nhất. Các blockchains không đồng nhất sẽ cung cấp một nền tảng và subnet cho các dịch vụ và doanh nghiệp khác nhau hoặc tương tự. Thiết kế như vậy sẽ giúp cung cấp cách ly an ninh và tối ưu hoá tài nguyên trong hệ thống. Ngoài ra, khả năng truy cập chuỗi dễ dàng hơn sẽ dẫn đến việc chuyển giao chi phí thấp cho người dùng.

  Mặt khác, dự án blockchain 4.0 sẽ có tính xác nhận nhanh hơn, sự đồng thuận và giao dịch nhanh hơn. Dự án sẽ tiếp tục cung cấp một hệ sinh thái bao gồm kiến trúc, công nghệ, ứng dụng và tài nguyên cho tất cả người dùng trên toàn thế giới để phát triển một nền tảng thông tin và cộng tác nhanh hơn và hiệu quả hơn.

  Neural Consensus Protocol

  Đề xuất một thuật toán đồng thuận mới có tên là ε-thỏa thuận vi phân (EDA) dựa trên “số thực”. EDA cung cấp một thuật toán phân loại đồng thời cho các nút có quy mô lớn và đạt được sự đồng thuận theo thứ tự. Kết quả sơ bộ cho thấy hiệu suất đồng thuận tăng theo tuyến tính với số nút

  Mạng lưới Forest không đồng nhất (HFN)

  Bao gồm các mạng con khác nhau, mỗi subnet có thể được xem như là một cây phân vùng có thứ bậc, đỉnh của chuỗi cây là một chuỗi dịch vụ toàn cầu, được gọi là “chuỗi Meta”, cung cấp dịch vụ lập lịch và cấu hình toàn cầu. Từ trên xuống dưới, nó là một chuỗi các hình thức kinh doanh khác nhau. Nó được chia theo kịch bản kinh doanh, cơ chế cô lập, và chi phí thực hiện. Lớp trên cung cấp các dịch vụ định vị và lên lịch cho các tầng thấp hơn.

  Giao thức truyền tải giá trị (VTP) và chuỗi giá trị HTTP (VHTTP)

  VTP dựa trên cấu trúc mạng forest không đồng nhất. Thỏa thuận bao gồm việc xác định đồng nhất tài sản trên chuỗi và chiến lược định tuyến để phát hiện tài sản. VHTTP thực hiện việc trao đổi các giá trị giữa các chuỗi, cùng chuỗi và chuỗi riêng biệt.

  Kết nối Internet nhanh (QVIC)

  Thích nghi và đáp ứng các nhu cầu khác nhau làm cản trở các mạng giá trị ở các lớp vận chuyển và ứng dụng. Để thực hiện được các kết nối nhiều hơn, an ninh, độ trễ thấp có lợi thế rõ ràng, đặc biệt là cho kích thước khối cụ thể (1M, 2M) về truyền tải của một tối ưu hóa đặc biệt, hiệu quả truyền tải của QVIC đã tăng lên rất nhiều.

  Seele ICO

  • Ticker: SEELE
  • Loại token: ERC20
  • Tổng số token: 1,000,000,000
  • Chấp thuận thanh toán: ETH
  • Các thông tin khác của Seele ICO chưa được công bố và cũng không được giới thiệu trong whitepaper, Icoupto sẽ cập nhật thông tin mới một cách liên tục.

  Seele ICO – Lộ trình phát triển

  • 2018 Q1: Xác minh tính khả thi tối thiểu của dự án
  • 2018 Q2: Hoàn thành mạng thử nghiệm
  • 2018 Q3: Kiểm tra chức năng cốt lõi và tối ưu hóa hiệu suất
  • 2018 Q4: Xuất bản mainnet
  • 2019 Q1: Xây dựng các công cụ hỗ trợ ứng dụng
  • (Chi tiết hơn về roadmap tham khảo thêm trong whitepaper)

  Seele ICO – Team

  • Tiến sĩ Bi Wei, nhà khoa học chính
  • Tiến sĩ Gong Hui, chuyên gia về cryptocurrency kỹ thuật số
  • Tiến sĩ Maolin Zheng, Chuyên gia kiểm soát rủi ro crypto
  • Tiến sĩ Nick Smith, chuyên gia phân tích số liệu
  • Tiến sĩ Fiona Glen, chuyên gia phân tích số liệu
  • Liu Wensi, kiến trúc nền tảng dữ liệu lớn
  • Zheng Junjie, nhà kiến trúc nền tảng dựa trên nền tảng chuỗi
  • Hong Zhixiong, chuyên gia Blockchain
  • Qiao Zhigang, chuyên gia mạng và các chuyên gia hệ thống phân phối
  • Zhou Lei Hao, kiến trúc sư nền tảng dữ liệu
  • Ma Yongxing, kiến trúc sư hợp đồng thông minh
  • Qiu Bo, kỹ sư nền tảng cao cấp
  • Duan Wei, kỹ sư cao cấp, thuật toán đồng thuận
  • Jia Zhiwei, kỹ sư cao cấp, nền tảng blockchain