Tag Archives: AgTech

PavoCoin (PAVO) – IoT Blockchain cho hệ sinh thái AgTech

Đầu tiên trước khi đọc bài viết, bạn cần phải biết qua khái niệm IoT liên quan đến chủ đề mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu: IoT – Internet vạn vật: hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (tiếng Anh:…