Tag Archives: Alluxe

ALLUXE Platform (LXC) – Cho thuê và mua tài sản trên nền tảng Luxe

Giới thiệu về dự án ALLUXE Mục đích chính của nền tảng ALLUXE là để tạo ra một nền tảng toàn cầu về Blokchain, nó sẽ cho phép khách hàng sử dụng một dịch vụ một cửa duy nhất cho việc mua, bán và cho thuê các sản phẩm cao cấp khác nhau trong mọi ngõ…