Tag Archives: anubis

ANUBIS.CLOUD – Công cụ phân tích phần mềm độc hại cho thiết bị di động

anu

Giới thiệu về Anubis Anubis là một chương trình giả lập người dùng, khi bạn tải lên 1 tệp tin để Anubis xử lý bằng cách phân tích và báo cáo kết quả ứng dụng. Anubis làm việc như thế nào? Anubis sẽ có những hành vi mô phỏng người dùng, giả vờ giống như […]