Tag Archives: B66

Block66 (B66) – Nền tảng cho vay thế chấp trên công nghệ Blockchain

b66-cover

Block66 là gì? Giới thiệu dự án Block66 Block66 đang xây dựng một thị trường mới hỗ trợ công nghệ blockchain cho các khoản thế chấp bằng cách cung cấp một giải pháp thay thế cho hệ thống vay thế chấp hiện tại với khả năng mở rộng các đối tượng cho vay nhiều hơn. […]