Tag Archives: blockchain 4.0

Seele ICO – Cuộc cách mạng cho Internet

Seele ICO – Seele là gì ? Seele ICO là “linh hồn” bằng tiếng Đức, không chỉ liên quan đến linh hồn con người mà còn cũng là cốt lõi của ý tưởng hay hành động của một người. Seele ngụ ý mục tiêu của chúng ta: đổi mới và mang lại kỷ nguyên mới của…