Tag Archives: COT

Cure WorldCosplay (COT) – Hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực Cosplay

Thị trường Cosplay và sự hình thành Cure WorldCosplay Đầu tiên trước khi đọc bài viết, bạn cần phải biết qua 2 khái niệm liên quan đến chủ đề mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu: Cosplay: là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của “costume” (trang…