Tag Archives: depo

Depository Network (DEPO) – Nền tảng cho vay bằng tài sản kỹ thuật số

Tài sản kỹ thuật số và ứng dụng toàn cầu thông qua Depository Network Tiền tệ kỹ thuật số được phát triển trên công nghệ Blockchain hiện nay đã và đang trở thành công nghệ toàn cầu, mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới đều có thể tham gia cùng một nền tảng…