Tag Archives: Destream

DeStream (DST) – Hệ sinh thái hoàn chỉnh dành cho Streamer

dst-cover0

Internet đã cho phép nhiều con đường giải trí mới được giới thiệu. Phát trực tuyến đã trở thành một nền văn hóa của nó trong vài năm qua, đặc biệt ở Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác. Hàng triệu người xem người sáng tạo nội dung yêu thích của họ trên các […]