Tag Archives: exa

[ExaCoin] Phân tích chi tiết dự án ICO Exa

BotExa

Đầu tiên tóm tắt ngắn gọn ExaCoin là gì: Exacoin là 1 đồng coin sử dụng trong hệ thống Exa, Exa là 1 hệ thống gồm các công cụ dành cho trader: tín hiệu, software, app. 1. Exa có Scam hay không? Vẫn là câu hỏi muôn thưở khi tham gia 1 ICO nào đó, để phân […]