Tag Archives: face

Faceter – Hệ thống giám sát BlockChain đầu tiên

maxresdefault

Faceter ICO là gì? Faceter ICO là hệ thống giám sát blockchain đầu tiên cho người tiêu dùng. Faceter làm cho việc giám sát bằng video thông minh, cho não thông qua việc dò tìm khuôn mặt nâng cao, phát hiện đối tượng và phân tích video trong thời gian thực. Các tính năng này cho […]