Tag Archives: Foresting

Foresting (PTON) – Phương tiện truyền thông xã hội trên nền tảng Blockchain

ton-cover0

Foresting là gì? Giới thiệu dự án Foresting Foresting là một phương tiện truyền thông xã hội dựa trên blockchain phân phối từ hệ thống của nền tảng truyền thông xã hội truyền thống và cung cấp hệ thống phân phối giá trị hợp lý cho người dùng là chủ sở hữu thực sự của […]