Tag Archives: Futurenet

Futurenet – Mô hình kinh doanh Ponzi núp bóng

Futurenet – Mô hình kinh doanh Ponzi núp bóng Rất nhiều thành viên ở Tele, Facebook và Web có inbox và hỏi tôi về con này, thậm chí nhiều comment nâng bi com này tôi đều xóa rất nhiều. Chỉ cần bỏ ra 15′ xem xét các kiểu thì tôi khẳng định chắc chắn đây…