Tag Archives: GSM

Gemstra (GSM) – Nền tảng tương lai của bán hàng xã hội

gem-cover

Khái niệm bán hàng xã hội và thị trường của nó Bán hàng xã hội (Social selling) hay theo cách gọi truyền thống là “bán hàng trực tiếp” sẽ xây dựng và phát triển các mối quan hệ của những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mai để xác định và tương tác […]