Tag Archives: ICOVO

ICOVO (OVO) – Ứng dụng DAICO vào các dự án ICO

ICOVO là gì? Giới thiệu dự án ICOVO ICOVO là một dự án được xây dựng và phát triển trên ý tưởng về DAICO nhằm bảo vệ và giairm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư vào các dự án ICO trên thị trường tiền điện tử. DAICO là một khái niệm của Vitalik…