Tag Archives: KWATT

4NEW (KWATT / FRNC) – Tái tạo nguồn năng lượng xanh từ rác thải

Bối cảnh và sự hình thành 4NEW Ở thời đại công nghệ phát triển liên tục hiện nay nói chung và tiền điện tử nói riêng, có những mặt tốt nhưng cũng có những hệ quả mà sự phát triển này để lại, một trong những vấn đề quan trọng nhất là rác thải môi…