Tag Archives: Pakka

NextPakk (Pakka) – Công nghệ Blockchain vào dịch vụ vận chuyển

pakka-cover

NextPakk là gì? Giới thiệu dự án NextPakk NextPakk là một dịch vụ hậu cần kết hợp một chuỗi khối và một nền kinh tế được chia sẻ bằng cách cung cấp một dịch vụ giao hàng, nhưng không chỉ là các dịch vụ giao hàng thông thường mà bạn từng biết đến. Nextpakk tập […]