Tag Archives: qrx

Qurrex QRX – Tiền điện tử kết hợp cơ sở hạ tầng của sàn chứng khoán

cover

Thông tin Token QRX và thời gian mở bán Giới thiệu về dự án Qurrex Qurrex là một sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được tích hợp cơ sở hạ tầng công nghiệp của các sàn chứng khoán truyền thống (giống như NYSE hay NASDAQ ấy) và được xây dựng một mạng lưới […]