Tag Archives: seele

Seele ICO – Cuộc cách mạng cho Internet

Seele ICO – Seele là gì ? Seele ICO là “linh hồn” bằng tiếng Đức, không chỉ liên quan đến linh hồn con người mà còn cũng là cốt lõi của ý tưởng hay hành động của một người. Seele ngụ ý mục tiêu của chúng ta: đổi mới và mang lại kỷ nguyên mới của…

[Review ICO] Liệu Team Seele có làm nên chuyện?

Thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây chỉ là quan điểm của một hoặc một vài thành viên cộng đồng ICODrops và chúng tôi không chịu sự chi phối của dự án. Chúng tôi không phải là chuyên gia kỹ thuật hay cố vấn đầu tư. Bạn có thể tùy ý sử dụng các…