Tag Archives: Slate

SLATE (SLX) – Hệ thống giải trí toàn cầu không giới hạn

Giới thiệu tổng quan về SEG và SLATE Tập đoàn giải trí Slate (Slate Entertainment Group – viết tắt SEG) là công ty mẹ của Binge Media Corporation và Slatix Solutions. Mỗi một trong hai công ty con hoạt động được giao nhiệm vụ với các mục tiêu cụ thể liên quan đến sự phát…