Tag Archives: UCN

Uchain (UCN) – Blockchain cho nền kinh tế chia sẻ

Bối cảnh và sự hình thành ý tưởng UChain Vào năm 2018, dự kiến nền kinh tế chia sẻ sẽ đạt hơn 500 tỉ USD và sự phát triển sẽ mở rộng và phát huy trên phạm vi toàn cầu, chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua hoặc sử dụng các dịch vụ như:…