Tag Archives: vex

Vexanium (VEX) – Hệ sinh thái tiếp thị phi tập trung (Phần 2)

cover1

Giới thiệu Vexanium – Hệ sinh thái tiếp thị phi tập trung Vexanium là một hệ sinh thái tiếp thị phân cấp phi tập trung được xây dựng và phát triển bởi Danny Baskara với mục tiêu giải quyết được những bất cập mà ngành công nghiệp thương mại hiện tại đang phải đối mặt, […]

Vexanium (VEX) – Hệ sinh thái tiếp thị phi tập trung (Phần 1)

anndeck11

VEXANIUM là gì? VEXANIUM có thể làm gì? VEXANIUM là một hệ sinh thái tiếp thị phân cấp được xây dựng và phát triển trên công nghệ blockchain. Nó có thể tạo ra 1 token hóa riêng biệt và voucher riêng phụ thuộc vào nền tảng với mục đích là hoạt động trên chuỗi khối của […]