Tag Archives: vexanium

Vexanium (VEX) – Hệ sinh thái tiếp thị phi tập trung (Phần 1)

anndeck11

VEXANIUM là gì? VEXANIUM có thể làm gì? VEXANIUM là một hệ sinh thái tiếp thị phân cấp được xây dựng và phát triển trên công nghệ blockchain. Nó có thể tạo ra 1 token hóa riêng biệt và voucher riêng phụ thuộc vào nền tảng với mục đích là hoạt động trên chuỗi khối của […]