Tag Archives: vexarium

Vexanium (VEX) – Hệ sinh thái tiếp thị phi tập trung (Phần 2)

cover1

Giới thiệu Vexanium – Hệ sinh thái tiếp thị phi tập trung Vexanium là một hệ sinh thái tiếp thị phân cấp phi tập trung được xây dựng và phát triển bởi Danny Baskara với mục tiêu giải quyết được những bất cập mà ngành công nghiệp thương mại hiện tại đang phải đối mặt, […]