Dành cho ETH

Dành cho BTC

Éo có BTC nên lười làm

Dành cho những bạn có ít ETH với giá trị < 120$ thì sao?

Bạn phải mua ÍT NHẤT 8.4 UCH để Lend mức tối thiểu 100$ để rút được nhé.


Dành cho các cá mập

Thôi quên đi. Tiền nhiều thế rút max lần 500$ đến tết công gô nhé.
Giờ chỉ còn cách chờ nó bỏ limit rút / ngày, hay cho tất cả mọi người rút thoải mái hoặc mở chuyển UCH nội bộ (chia đều tài khoản ra lend và rút)


Xem ví dụ lấy giá UCH hiện tại (nếu BTC thì xem bên BTC)Vì sao nên mua thêm 10% ?

Ví dụ nếu bạn tính là rút đc 0.5 ETH khi ETH giá 800$ tương đương bạn Lend 400$ và có thể rút 400$
Nhưng đến khi bạn được mở lượt rút thì giá ETH lên 1000$ tức là bạn có thể rút 500$ nhưng giá Lend lúc tính chỉ là 400$ và bạn lại kẹt 100$
Bị vụ này với cả chục acc rồi nên cay lắm mới Code cái này cho anh em